Oslavili jsme 3. narozeniny Chráněného bydlení Johannes

Logo OPZ barevné

V Chráněném bydlení JOHANNES mohou nalézt domov dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením. Nabízíme bezpečné, vstřícné a zodpovědné prostředí, rozvoj soběstačnosti, podílení se na chodu domácnosti (vaření, nakupování, úklid), dobré využívání volného času podle individuálního zaměření, nácvik hospodaření s penězi a přípravný program pro ty, kteří chtějí žít zcela samostatně.

Oslavili jsme 3. narozeniny Chráněného bydlení Johannes
Oslavili jsme 3. narozeniny Chráněného bydlení Johannes

Dne 14.6. jsme v našem chráněném bydlení Johannes oslavili 3. výročí, a to zahradní slavností. Počasí nám přálo, pochutnali jsme si na spoustě dobrot, které připravily pracovnice spolu s klienty. K poslechu i ke zpěvu nás doprovázel p. K. Trusina na harmonice. Podpořit nás přišli nejen opatrovníci a rodinní příslušníci klientů, ale také dobrovolníci, známí a kamarádi. Poctěni jsme byli také návštěvou zaměstnanců města a členů organizace SONS. Ještě jednou děkujeme, že jsme mohli s vámi strávit příjemné odpoledne.

Bc. Helena Palátová, vedoucí Chráněného bydlení Johannes

Akce se konala v rámci projektu „Žijeme tu s vámi!“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001923.

Chci podpořit rekonstrukci chráněného bydlení