Chráněné bydlení Johannes

Vytváříme domov těm, kteří to potřebují.

Bydlíme jako všichni ostatní

Nakupujeme, vaříme, uklízíme, bavíme se.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JOHANNES

Chráněné bydlení Johannes ve Valašském Meziříčí vzniklo 1. června 2015 v návaznosti na transformaci ústavního zařízení DOZP Zašová. Projekt Transformace sociálních služeb v ČR začal v roce 2009 se zaměřením na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, žijících v ústavech. DOZP Zašová se nacházela v budobě bývalého kláštera, která neposkytovala důstojné podmínky pro život většího množství lidí. Proto se DOZP Zašová zapojila v roce 2018 do pilotního projektu podpory transformace sociálních služeb, který připravil klienty na adaptaci nového prostředí a nového stylu života.  

V roce 2013 se do procesu transformace DOZP Zašová zapojila naše organizace Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, která od Sociálních služeb Vsetín převzala sociální službu Podpora samostatné bydlení. Diakonie pokračovala v pomoci třem klientům z DOZP Zašová, kteří se již z domova odstěhovali a potřebovali podporu ve své adaptaci na nový domov ve vlastním  bydlení ve Valašském Meziříčí. Ukazovalo se, že i když se s klienty pracuje cíleně a dlouhodobě, přesto stále nejsou připraveni. Proto vznikl nápad realizovat tuto přípravu mimo objekt DOZP Zašová a v roce 2014 jsme zahájili činnost nové služby Sociální rehabilitace Krok ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Během transformace jsme celkově pomohli 62 klientům z DOZP Zašová. Tato služba pracuje na rozvíjení schopností a dovedností dospělých lidí s mentálním postižením vedoucích k samostatnému životu a začlenění do běžného života společnosti.

Během roku 2015 docházelo k postupnému opouštění objektu DOZP v Zašové a klienti začali využívat komunitní sociální služby v Centu bydlení pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín. Toto centrum zahrnuje chráněné bydlení v Rožnově pod Radhoštěm, Zubří, Vsetíně, ale také v Zašové. V témže roce bylo otevřeno také Chráněné bydlení Johannes Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí, které nabídlo domov 12 klientům z DOZP Zašová. Na konci roku 2015 byl objekt DOZP Zašová definitivně uzavřen.

Po přestěhování se klienti učili žít v novém prostředí a docházeli do návazných sociálních služeb. U některých klientů vznikla naléhavá potřeba získat práci. K řešení přispěla už v roce 2014 naše organizace Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, která začala vytvářet kvalitní a dlouhodobě udržitelná pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením. Za tímto účelem založila Diakonie Valašské Meziříčí dceřinou společnost 1. Valašskou Diakonickou, s. r. o. Společnost provozuje dva sociální podniky (Palomino a Secondhelp), ve kterých získali pracovní uplatnění i někteří klienti z transformovaného zařízení DOZP Zašová.

Nyní v roce 2018 poskytujeme domov 11 lidem v Chráněném bydlení Johannes ve Valašském Meziříčí. Dům chráněného bydlení v nynějším stavu neodpovídá naším představám, ve kterých bychom si přáli, aby naši klienti bydleli. Proto jsme se rozhodli tuto budovu v letošním roce zakoupit a následně provést kompletní rekonstrukci. Věříme, že se nám společně v rámci tohoto projektu podaří posunout služby pro lidi s mentálním postižením zase o kus dál a vytvořit tak příjemné a bezpečné zázemí pro jejich útulnější domov. Jak se můžu přispět, aby se tito lidé měli stejně dobře jako my? Více informací v záložce info projektu.

Podrobnější informace naleznete zde.

Máte nějaké dotazy ohledně služeb chráněného bydlení? Kontaktujte nás zde.

Chci podpořit rekonstrukci chráněného bydlení

Žijeme tu s Vámi, opravte to s námi!

Cílová částka 0 korun
Darovali jste nám 0 korun
Pomůžete 0 klientům chráněného bydlení