Žijeme tu s Vámi, opravte to s námi!

rekonstrukce CHRÁNĚNÉho BYDLENÍ JOHANNES

                                 pohled východní     pohled západní     pohled jižní      pohled severní

Chráněné bydlení Johannes je služba, která poskytuje domov pro 12 osob s lehkým až středně těžkým mentálním postižením.

Chráněné bydlení umožňuje lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením najít domov.

  • Nabízí dlouhodobé ubytování pro ty, kteří už nemohou bydlet s rodiči a netroufají si bydlet samostatně.
  • Pomáháme s péči o domácnost a s péči o sebe.
  • Pomáháme s nákupy a s hospodařením s financemi, s přípravou stravy.
  • Doprovázíme k lékaři, na úřady a na kulturní nebo společenské akce.

Dům, ve kterém nyní naši klienti bydlí, není ve vyhovujícím stavu. Proto jsme se rozhodli tuto budovu zakoupit a následně provést kompletní rekonstrukci. Díky tomu umožníme našim klientům bezpečnější a příjemnější domov.

 

Půdorysy:

 

Celkový rozpočet projektu:

Celkový rozpočet projektu

31.321.000,-

 

Doba realizace projektu: 2018 - 2020

Nákup domu a pozemku

  6.000.000,-

Architektonicko stavební řešení

17.977.000,-

Zdravotechnika

  1.789.000,-

Vytápění

     951.000,-

Elektroinstalace

  1.029.000,-

Venkovní plochy a oplocení

     911.000,-

Vedlejší rozpočtové náklady

       84.000,-

Vybavení

  1.850.000,-

Projektová dokumentace

     330.000,-

Nákup automobilu

     400.000,-

 

Plánované financování projektu:

Dotace EU

 25.000.000,-

Církevní dotace

  1.000.000,-

Nadace

  2.000.000,-

Benefice, sbírkové kampaně

  1.321.000,-

Partneři a jednotliví dárci

  2.000.000,-

Projekt celkem

31.321.000,-

 

Chci podpořit rekonstrukci chráněného bydlení